Söderleden 1, 587 23 Linköping 0761696020

Verksamhet

Infektioner och sårvård
PEAS stiftelse för vård och vetenskap är en icke offentlig vård utan vinstintresse, en näringsdrivande stiftelse som i huvudsak arbetar med behandling och utbildning runt infektioner och sårvård. Stiftelsen består av en Infektionsklinik samt en tandklinik och de tar hand om patienter som lider av infektioner i t.ex svårläkta sår, i luftvägarna eller i njurarna o.s.v. Vi utvecklar metoder för att hantera och förbättra sårläkning och omläggning av kroniska infektioner. Svårläkta infektioner resulterar ofta i organsvikt och även cancerutveckling.

Verksamheten tar emot patienter på vår infektionsmottagning och deltar även aktivt i undervisning och utveckling av metoder för tidig diagnos och behandling av svårläkta sår och relaterade infektionssjukdomar.

Vårt önskemål är att genom ett aktivt samspel mellan sjukvården och patienter utveckla riktlinjer för att uppmärksamma folk om risktecken och därmed

  • Minska amputationer hos patienter med kroniska bensår
  • Minska antibiotikakonsumtion och därmed resistensutveckling
  • Minska återkommande infektioner i urinvägar samt luftvägar
  • Upptäcka och åtgärda infektionsfokus hos patienter med tandköttsinflammationer
  • Höja kunskapsnivån hos patienter och anhöriga om infektioner (förhindra och omhänderta).
Vetenskap är ett mycket viktigt redskap för verksamheten.
Vi välkomnar hjärtligt alla råd och stöd.

Fariba Nayeri

Tel: 0702080804