Söderleden 1, 587 23 Linköping 0761696020

Sårläkning

Svårläkta sår som läker

Vi arbetar med avancerad sårläkning av svårläkta sår. I videofilmerna här nedanför kan Du se några av våra patienter berätta om vad som hänt dem och hur vår behandling hjälpt dem.

Sårläkning ingår i vårt arbetsområde infektionsmedicin.

Vår verksamhet är ett brett område som täcker vanliga säsongsjukdomar, könssjukdomar, kroniska infektioner, beredskap för epidemier vid katastrof samt aktiv och passiv immunisering mot allvarliga infektioner. Multiresistenta bakterier är ett växande problem och för att verifiera eller utesluta sjukdomar såsom Borrelia eller Twar behövs det djup kunskap inom infektionsmedicin och även nya pålitliga diagnostiska metoder för att bidra till rätt diagnos. Dessutom lider många patienter av återkommande infektioner i luftvägar, urinvägar eller sår som kräver upprepade antibiotikakurer.

Många lättdiagnostiserade infektioner kan man hantera på vårdcentralen. Ändå finns ett reellt behov för patienter att ha tillgång till en Infektionsspecialist för att diskutera problem och fråga om råd.

Sårläkning

Vår kunskap och erfarenhet inom avancerad sårläkning uppskattas av många patienter som lidit långa perioder av sår som inte läker. Svåra sår som t.ex bensår är ett stort handikapp som även kan leda till amputation om infektionen inte hävs.

Se på våra videofilmer för att lära mer.

Om du själv har drabbats och behöver finansiell hjälp för att komma vidare är du välkommen att fylla i dina uppgifter i formuläret här nedanför.